Les dones solteres es poden beneficiar de les tècniques de reproducció assistida si volen tenir fills. La legislació espanyola no posa obstacles  en aquests casos.La dona que vol tenir fills sense parella masculina, si és fèrtil, pot sotmetre’s a una inseminació artificial amb semen de donant. En cas que tingui les trompes obstruïdes es realitzaria una FIV, mentre que si els ovaris no funcionen l’indica’t serà una transferència d’embrions de banc.