El diagnòstic genètic (DGP) és una tècnica de laboratori que permet estudiar l’ADN dels embrions abans de transferir-los a la matriu, seleccionant aquells que no presenten anomalies genètiques i/o descartar els que tenen alteracions hereditàries.

Aquesta tècnica és molt útil quan existeixen malalties genètiques o cromosòmiques en la família, ja que es poden detectar abans. D’aquesta manera es poden aconseguir fills lliures de malalties hereditàries.

L’estudi de malalties genètiques evoluciona constantment. L’avenç científic ens permet determinar, cada cop més, noves patologies. Per tant, si una parella coneix o sospita una malaltia hereditària, és important que consulti abans de buscar embaràs.