Per resoldre problemes de fertilitat es poden utilitzar tècniques poc invasives, mètodes més naturals, en els quals hi ha menys intervenció mèdica i que per tant, suposen menys despesa econòmica.

Són tècniques de menys control mèdic i que s’adapten al teu ritme biològic d’ovulació. És un acompanyament des de l’òptica professional per ajudar-te a aconseguir un embaràs d’una forma natural. Poden realitzar-se des de control de l’ovulació mitjançant una ecografia o analítica fins a procediments més complexes segons requereixi el cas.

Per poder realitzar aquest tipus de tècniques cal que la dona tingui una ovulació regular, una reserva ovàrica suficient i no presenti malformacions o barreres que dificultin el pas dels espermatozoides. Així mateix s’ha de tenir en compte que el semen presenti un nombre suficient i una mobilitat adequada.