• Cal un funcionament ovàric acceptable. Els percentatges d’embaràs són baixos en dones de més de 38 anys.
  • Cal que no hi hagin malformacions o cicatrius que impedeixin la inseminació i que les trompes uterines siguin permeables. Aquesta última situació es pot comprovar mitjançant una prova anomenada Histerosalpingografia (HSG) que permet visualitzar el contorn de la cavitat uterina i de les trompes de Fal·lopi.