Les dones solteres es poden beneficiar de les tècniques de reproducció assistida si volen tenir fills. Actualment la legislació espanyola no posa obstacles en aquests casos.

Una dona sola, que vulgui tenir fills i no tingui parella masculina, si és fèrtil, pot sotmetre’s a una inseminació artificial amb espermes de donant anònim.

En cas de que, per edat, trompes obstruïdes o altres dificultats, no es pogués realitzar una inseminació es pot procedir a fer una FIV, fecundant els òvuls amb espermes de donant anònim.

En cas de que els ovaris no funcionin es pot realitzar una transferència d’embrions provinents de bancs d’embrions o bé, construint nous embrions amb òvuls de donant i semen de banc.