Algunes dones que formen parella, volen compartir el fill de forma més íntima que el purament legal.

Una possibilitat de fer-ho, és la tècnica anomenada ROPA que consisteix en que una de les dones sigui la mare genètica i l’altra la mare biològica.

En aquest procediment, s’obtenen els òvuls d’una de les dones, es fecunden amb esperma de banc i es transfereixen els embrions obtinguts a l’altre membre de la parella, que actua com a receptora.

El fill o fills obtinguts seran biològicament d’una i genèticament de l’altra, creant una vinculació més estreta que la purament formal.